3/08/2017

Knjiga meseca marta 2017.


Milan Brdar

IZMEĐU BEZDANA I NEBAFilozofija
Izdavač: Institut društvenih nauka, 
Beograd ; Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad 2016.
463 strana. 25 cm. Ćirilica. Srpski. Tiraž 500.

ISBN  978-86-7093-159-6

COBISS.SR-ID  217112076

1/30/2017

Knjiga meseca februara 2017.


Biljana Đoković

TRIDESET DANA PUNOG MESECAPoema
Izdavač: PARTENON M.A.M. SISTEM, Beograd 2016.
81 strana. 21 cm. Ćirilica. Srpski. Tiraž 1000.

Za izdavača: Momčilo Mitrović

Urednik: Momčilo Mitrović
Prelom: Ivana Flegar
Korektura i lektura: Josipa Žerjav
ISBN  978-86-7157-737-3
COBISS.SR-ID  22525031612/28/2016

Knjiga meseca decembra 2016.


Želimir Vukašinović

NE ČITAJ KAKO JE NAPISANONARUČIVANJE / KUPOVINA


Filozofija književnosti
Izdavač: Centar slobodarskih delatnosti, Kragujevac, 2016.
180 strana. 21 cm. Latinica. Srpski. Tiraž 555.

Za izdavača: Đorđe Savić, direktor

Rencenzenti: dr Mišo Kulić, dr Aleksandar Jerkov, dr Gojko Tešić
Grafička oprema: CESLOD design
Korektura: Dejan Petrović
Lektura: Nikola Živanović
ISBN  978-86-87863-39-2
COBISS.SR-ID  223556364

11/02/2016

Knjiga meseca novembra 2016.


Želimir Vukašinović

HISTERIONNARUČIVANJE / KUPOVINA


Poezija
Izdavač: Centar slobodarskih delatnosti, Kragujevac, 2016.
64 strane. 21 cm. Latinica. Srpski. Tiraž 333.

Za izdavača: Đorđe Savić, direktor

Ilustracije i slika na koricama: Goran Dimić
Grafička oprema: Dobrila Srećković
Lektura: Nikola Živanović
ISBN  978-86-87863-38-5
COBISS.SR-ID  223321868

10/09/2016

Knjiga meseca oktobra 2016

 

Želimir Vukašinović

FITILJ

 


Poezija
Izdavač: Centar slobodarskih delatnosti, Kragujevac, 2016.
64 strane. 21 cm. Latinica. Srpski. Tiraž 333.

Za izdavača: Đorđe Savić, direktor

Ilustracije i slika na koricama: Goran Dimić
Grafička oprema: Dobrila Srećković
Lektura: Nikola Živanović
 ISBN  978-86-87863-37-8
COBISS.SR-ID  223215372

1/13/2015

Knjiga meseca januara 2015.


Želimir Vukašinović
OTPAD
muzika za tamburu i trubu
 

NARUČIVANJE / KUPOVINA


Poezija
Izdavač: Centar slobodarskih delatnosti, Kragujevac, 2014.
64 strane. 21cm. 
Tvrdi povez. Latinica. Srpski. Tiraž 333.

Urednik: Đorđe Savić

Ilustracije i slika na koricama: Goran Dimić
Grafička oprema: Dobrila Srećković
 ISBN  978-86-87863-35-4 
COBISS.SR-ID  210236684

6/05/2014

Knjiga meseca juna 2014.


Aleksandar Stamenković
UJKA VASINA SLAVA
Kratke novele
Izdavač: Društvo za afirmaciju kulture "Presing", Mladenovac, 2014.
288 strana. 21cm. Broširano. Ćirilica. Srpski.

Urednik: Predrag Milojević
Štampa: "Instant" Beograd
ISBN  978-86-6341-042-8

COBISS . SR-ID  207297036 5/29/2014

Knjiga meseca maja 2014.


NAJKRAĆE PRIČE 2013
(Priredio Đorđe Otašević)


DOWNLOAD
NARUČIVANJE / KUPOVINA


Kratke priče
Izdavač: "ALMA", Beograd, 2014.
204 strana. 20 cm. Broširano. Ćirilica. Srpski.

Za izdavača: Đorđe Otašević
Racenzent: Vladimir Pavlović
Likovno rešenje korica: Milan Beštić
Korektura: Dejana Jovanović
Tehnički urednik: Goran Otašević
ISBN  978-86-7974-338-1

3/19/2014

Knjiga meseca marta 2014.


Milan Brdar

NAUKA I ISTINA

Zapostavljene perspektive filozofije nauke
 

Filozofija nauke
Izdavači: "Institut društvenih nauka", Beograd
"Centar slobodarskih delatnosti", Kragujevac, 2014.
506 strana. Ilustracije. 24 cm. Tvrdi povez. Ćirilica. Srpski.

Za izdavače: Mirjana Rašević, Đorđe Savić
Urednik: Đorđe Savić
Recenzenti: prof. Aleksandar Jokić, prof. J. Angelo Corlett, prof. Mile Savić
Korektura i lektura: Dobrila Srećković
Dizajn korica: Nikola Srećković, Studio Kokar
ISBN  978-86-7093-146-6


2/12/2014

Knjiga meseca februara 2014.


Zoran Lekić
BISKOP KRAGUJEVACPoezija
Izdavač: Narodna biblioteka "Vuk Karadžić", Kragujevac, 2013.
169 strana. 21cm. Fotografije. Broširano. Ćirilica. Srpski.

Urednik: Mirko Demić
Izabrao i priredio: Radovan Šarenac
Predgovor: Aleksandar B. Laković
Crteži i grafike: Nemanja Đorđević
ISBN  978-86-83007-32-5 

1/20/2014

Knjiga meseca januara 2014.


HILANDAR
Najlepša ostvarenja sa XII konkursa
za najkraću kratku priču

(Priredio Đorđe Otašević)Kratke priče
Izdavač: "ALMA", Beograd, 2013.
206 strana. 20 cm. Broširano. Ćirilica. Srpski.

Za izdavača: Đorđe Otašević
Racenzent: Vladimir Pavlović
Likovno rešenje korica: Milan Beštić
Tehnički urednik: Goran Otašević
ISBN  978-86-7974-325-1

12/01/2013

Knjiga meseca decembra 2013.


Nikola Srećković - Jony
JUČE JE BILA NEDELJA


Kratka proza
Izdavač: "Centar slobodarskih delatnosti", Kragujevac, 2012.
82 strana. Ilustracije. 19 cm. Broširano. Latinica. Srpski.

Urednik: Đorđe Savić
Likovno grafička obrada: Sandra Srećković
Tehnički urednik: Dobrila Srećković
ISBN  978-86-87863-23-1

11/28/2013

Knjiga meseca novembra 2013.


Ivan Despotović
UROK


Roman
Izdavač: "Centar slobodarskih delatnosti", Kragujevac, 2013.
188 strana. 21cm. Broširano. Latinica. Srpski.

Urednik: Đorđe Savić
Recenzenti: Draško Ređep, Branko Ćurčić
Slika na korici: Mark Šagal
Grafička oprema: Dobrila Srećković
ISBN  978-86-87863-34-7

3/16/2013

Knjiga meseca marta 2013.

Predrag Krstić

POHVALA NAIVNOSTI


NARUČIVANJE / KUPOVINA


Filozofski eseji
Izdavač: "Centar slobodarskih delatnosti", Kragujevac, 2012.
262 strane. 24 cm. Fotografije. Tvrd povez. Latinica. Srpski.

Urednik: Đorđe Savić
Recenzenti: Ivan Spasić, Đorđe Vukadinović
Fotografije autora: Andrea Plećaš
Grafička oprema: Dobrila Srećković
ISBN  978-86-87863-33-0